Zaobserwuj i bądź na bieżąco!

Moje poparcie dla kandydatów do Rady Powiatu

Marek

Kwapisiewicz

Piotr

Torz

Karolina

Bartczak

Anna

Maciąg

Gabriela

Łukaszewska

Dawid

Kuligowski

Adrian

Stasiak

Michał

Stańka

Piotr

Piec

Wojciech

Piasecki

Jan

Zduński

Marek

Kwapisiewicz

Kim jestem?

Mieszkańcem Bełchatowa. Patriotą, który wykorzystuje każdą okazję, by działać dla Polski i Małej Ojczyzny. Pracownikiem przykopalnianej spółki, w której zajmuję się pozyskiwaniem oraz utrzymywaniem zewnętrznych kontrahentów i zleceń, przede wszystkim zagranicznych. Liderem Bełchatowskiego Klubu Konfederacji. Członkiem Partii Nowa Nadzieja. Konserwatystą, który uważa, że polityka wielkich tego świata nie zmierza we właściwym kierunku. Liberałem, który uważa, że państwo powinno zostawić ludziom wolność osobistą i gospodarczą, zamiast rozrastać się jak nowotwór. Katolikiem związanym z Tradycyjną Mszą Łacińską. Mężem i ojcem dwójki dzieci.

Co proponuję dla Powiatu i Regionu?

1. Poprawę jakości dróg. Zaczniemy od dróg Nowy Świat-Kurnos-Słupia oraz Kluki-Nowy Janów.

2. Sprawnie działające i zarządzane instytucje powiatu bez importu kadr i nepotyzmu.

3. Podjęcie działań profilaktycznych związanych ze zdrowiem psychicznym, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania elektroniki przez dzieci i młodzież.

4. Certyfikowanie i promowanie zdrowej żywności od lokalnych producentów.

5. Powiat jako instytucję koordynującą i spajającą politykę, działania i inwestycje poszczególnych gmin.

6. Zakaz wwożenia niebezpiecznych odpadów i zapobieganie powstawaniu bomb ekologicznych.

Piotr

Torz

39 lat. Z wykształcenia biotechnolog. Żonaty, ojciec Zosi i Wiktora.

Jestem libertarianinem, sympatykiem Austriackiej Szkoły Ekonomii.

Wyznaję pogląd, iż każdy człowiek powinien mieć prawo do wolności, własności i obrony życia oraz korzystać z tych wartości, pod warunkiem, że nie narusza tym praw innych osób.

Jako radny Rady Powiatu, zgodnie z obowiązującym prawem, idee te chciałbym przede wszystkim wdrożyć poprzez obniżenie lokalnych podatków oraz deregulację przepisów hamujących rozwój zarówno mieszkańców jak i przedsiębiorców.

• Przede wszystkim niskie podatki
• Likwidacja hamujących rozwój przepisów
• Zakaz zadłużania powiatu

To są fundamenty, które poprawią jakość życia mieszkańców i zapewnią naszemu powiatowi szansę na stabilną przyszłość.

Karolina

Bartczak

Dzień dobry!

Nazywam się Karolina Bartczak i mam 41 lat. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą trzech córek. Posiadam wykształcenie wyższe o specjalizacji: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Prowadzę działalność gospodarczą, która zajmuje się sprzedażą i montażem pokryć dachowych. W Brunatnej Stolicy Węgla mieszkam od najmłodszych lat. Problemy mieszkańców nie są mi obce, dlatego tym bardziej chcę wziąć sprawy w swoje ręce. Startuję do Rady Powiatu i chcę podjąć z pełnym zaangażowaniem odpowiednie działania, aby pomoc mieszkańcom powiatu stała się faktem, a nie tylko wyborczą obietnicą.

Jednocześnie oświadczam, iż zrezygnuję z należnej mi diety radnej i będzie ona przekazywana na Dom Dziecka w Bełchatowie.

Moimi priorytetami są:

– reagowanie na bieżące problemy i potrzeby mieszkańców

– ścisła współpraca ze wszystkimi Radnymi, stowarzyszeniami, fundacjami

– rozwój infrastruktury drogowej: remonty dróg oraz budowa od zera dróg dojazdowych

– działania zmierzające do poprawy jakości życia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych

– dostępność do bezpłatnych wizyt u psychologów i psychoterapeutów

– przeciwdziałanie cyberprzemocy, uzależnieniom od internetu, podjęcie działań zmierzających zwiększeniem świadomości zagrożeń

– wspieranie działań na rzecz ochrony przyrody, ekologii, społeczne akcje sprzątania lasów

– wspieranie lokalnych przedsiębiorców

Wszystko jest do zrobienia. Jeśli będzie mi dane zostać radną do Rady Powiatu zapewniam, że wykorzystam wszelkie możliwości, aby powyższe cele i działania z nich wynikające nie były składowane w szufladach, a były realizowane najszybciej jak się da. Bardzo proszę o Państwa głos w nadchodzących wyborach. Czas na zmiany!

Anna

Maciąg

Drodzy Bełchatowianie,

Nazywam się Anna Maciąg i startuję w wyborach do Rady Powiatu. Od dziecka mieszkam w Bełchatowie. To tutaj się urodziłam, wychowałam na osiedlu Wolność, dorastałam w duchu tego miasta. Widziałam jak zmieniał i rozwijał się nasz Bełchatów. Dziś widzę również, że jeszcze wiele jest do zrobienia. Bliskie memu sercu są kwestie roli kobiet, bowiem uważam, że to w kobietach, jako matkach, przedsiębiorcach oraz partnerkach, tkwi nasz największy potencjał.

Byłam członkiem pierwszej Młodzieżowej Rady Miasta w latach dziewięćdziesiątych i od zawsze jestem społecznikiem.

Na co dzień jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci – Izy, Arka oraz Stasia, a także mężatką i przedsiębiorcą. Dzięki moim dzieciom, przez ponad dwadzieścia lat pracuję społecznie w prezydiach Rad Rodziców. Przez większą część swojego życia zawodowego (17 lat) pracowałam na stanowisku kierowniczym w banku, a obecnie prowadzę własną działalność jako przedstawicielka firmy Vorwerk PH Thermomix. Zmieniłam zawodowo branżę, ponieważ odkryłam w sobie pasję do gotowania i postanowiłam połączyć to, co kocham – w sposób na życie zawodowe.

Podczas licznych spotkań na gruncie zawodowym poznałam bardzo wielu ludzi, odbyłam wiele rozmów i dzięki temu poznałam, z czym na co dzień muszą mierzyć się mieszkańcy Bełchatowa.

Myślę, że razem możemy zdziałać bardzo wiele. Potrzebuję Państwa głosów, aby móc działać na rzecz naszej Małej Ojczyzny.

Gabriela

Łukaszewska

Szanowni Mieszkańcy!

Nazywam się Gabriela Łukaszewska, mam 58 lat. Jestem mamą dwojga dzieci i babcią jednej nastolatki. Wychowałam się na wsi,
w Bełchatowie mieszkam od 33 lat. Zdecydowałam się kandydować do Rady Powiatu Bełchatowskiego w wyborach Samorządowych
7 kwietnia 2024 r., dlatego chcę się Państwu przedstawić.

Absolwentka Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja z socjoterapią.

• Zaangażowana społecznie, głównie w walkę z problemami powiązanymi z wszelkiego rodzaju uzależnieniami oraz współuzależnieniem.
• Wieloletnia prezes Stowarzyszenia Abstynenckiego Klub Wzajemnej Pomocy „Przyjaciel” w Bełchatowie.

Członek Zespołu Interdyscyplinarnego przy Gminie Bełchatów, zajmującego się zapobieganiem przemocy domowej powiązanej z procedurą Niebieskiej Karty.

Proszę Was o oddanie głosu na mnie, ponieważ pragnę zająć się poprawą sytuacji mieszkańców powiatu, oraz rozwojem społeczności lokalnej w zakresie:

1. Realizacji zadań związanych z bezpieczeństwem mieszkańców, zdrowiem, możliwością rozwoju oraz profilaktyką uzależnień, agresji
i przemocy.
2. Wpływania na gospodarne zarządzenie środkami i współpracę pomiędzy samorządem powiatu, miasta, gmin a organizacjami
samorządowymi w celu rozwoju regionu.
3. Stwarzania warunków do powstawania nowych miejsc pracy dla mieszkańców oraz lobbowania za utrzymaniem jak najdłuższego
zatrudnienia w kopalni i elektrowni.
4. Wspierania przedsiębiorczości lokalnej aby zatrzymać migrację mieszkańców w poszukiwaniu pracy i godnych warunków życia.
5. Zapobiegania wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców wsi związanych z brakiem połączeń autobusowych.

Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, będę godnie Was reprezentować.

Dawid

Kuligowski

Szanowni mieszkańcy powiatu bełchatowskiego!

Nazywam się Dawid Kuligowski i ubiegam się o stanowisko radnego w naszym powiecie. Chciałbym Państwu przedstawić moje priorytety oraz zaangażowanie, które zamierzam wnieść do pracy na rzecz naszej społeczności.

Przez wiele lat pracuję w sektorze górniczym, co pozwoliło mi zauważyć przed jakimi wyzwaniami stoi ta branża. Jestem świadomy pracy na rzecz ochrony i rozwoju naszej lokalnej gospodarki, dlatego będę działać, aby wspierać zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników w regionie. Chcę zadbać o stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych firm oraz o tworzenie nowych miejsc pracy.

Jako mąż i ojciec dwójki dzieci, z pełnym szacunkiem podchodzę do problemów, z jakimi borykają się rodziny. Będę się starał tworzyć warunki dla ich lepszego życia, zagwarantować im bezpieczeństwo, równy dostęp do edukacji i opieki medycznej. Ważne jest dla mnie, aby nasz powiat był miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i może rozwijać swoje talenty.

Jako radny powiatu bełchatowskiego, będę starał się pomóc w każdej ważnej dla Państwa sprawie. Chcę, aby decyzje podejmowane na szczeblu lokalnym, były zgodne z oczekiwaniami naszej społeczności. Będę organizować spotkania i konsultacje, aby móc lepiej reprezentować Wasze interesy.

Zapraszam Was do wspólnego działania i proszę o Państwa poparcie w nadchodzących wyborach. Razem możemy uczynić wiele dobrego dla naszego powiatu!

Serdecznie Państwa pozdrawiam licząc na głos w nadchodzących wyborach.

Adrian

Stasiak

Witam Państwa,

Nazywam się Adrian Stasiak i mam 47 lat. Chciałbym serdecznie prosić o oddanie na mnie swojego cennego głosu w nadchodzących wyborach do Rady Powiatu Bełchatowskiego.

Dlaczego to właśnie ja powinienem zasiadać w Radzie Powiatu Bełchatowskiego?

Jeśli uda mi się uzyskać Państwa poparcie i zdobyć mandat radnego powiatowego, chciałbym:

1. Realizować zadania związane z bezpieczeństwem i obronnością. Jako oficer rezerwy Sił Zbrojnych RP posiadam gruntowną wiedzę potrzebną do profesjonalnego działania w tym obszarze.

2. Usprawniać funkcjonowanie administracji publicznej w każdym możliwym obszarze. Jako były urzędnik administracji publicznej doskonale wiem, jak to zrobić, a jako obywatel dostrzegam niedoskonałości w funkcjonowaniu urzędów.

3. Stworzyć optymalne warunki do rozwoju przedsiębiorczości w powiecie bełchatowskim. Od 13 lat prowadzę działalność gospodarczą i widzę, jak obecnie radni nie tworzą warunków sprzyjających przedsiębiorcom w naszym regionie. Pragnę dążyć do stworzenia optymalnych warunków do powstawania i rozwoju klastrów branżowych w powiecie bełchatowskim.

4. Wspierać wszelkie inicjatywy ukierunkowane na młodzież i dzieci. Nie lubię składać obietnic, więc inaczej niż moi konkurenci nie będę nic Państwu obiecywał. Jednak mogę zapewnić, że jeśli uzyskam Państwa poparcie, będę godnie was reprezentować, szczególnie w obszarach, na których się znam, i zawsze będziecie mogli na mnie liczyć.

Zagłosujcie właśnie na mnie 7 kwietnia 2024r.

Michał

Stańka

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zelów!

Nazywam się Michał Stańka i kandyduję do Rady Powiatu Bełchatowskiego. Od dwóch kadencji pełnię funkcję radnego Rady Miejskiej w Zelowie. Jestem żonaty i mam troje dzieci. Ukończyłem studia na kierunku zarządzanie w administracji publicznej oraz Executive Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska z siedzibą w Warszawie.

Wiem, że samorządowe doświadczenie jest niezwykle ważne w podejmowaniu konstruktywnych i skutecznych decyzji. Gmina Zelów to miejsce szczególne. Tutaj mieszkamy, budujemy przyszłość dla nas i naszych najbliższych. Dlatego ważne jest, aby dobro naszej wspólnoty samorządowej powierzyć w ręce ludzi z doświadczeniem, uczciwych i kompetentnych.

Jako kandydat do Rady Powiatu Bełchatowskiego będę koncentrował się przede wszystkim na realnych potrzebach mieszkańców, takich jak: bieżąca modernizacja dróg powiatowych, poprawa infrastruktury oraz rozwój programów społecznych i edukacyjnych.

Drodzy mieszkańcy!

Czas na zmiany! Bardzo proszę o Państwa głos!

Piotr

Piec

Szanowni Państwo,

Nazywam się Piotr Piec. Mam 43 lata i jestem szczęśliwym mężem, tatą, oraz mieszkańcem powiatu bełchatowskiego zaangażowanym w życie naszej społeczności. Udzielam się w licznych inicjatywach charytatywnych i społecznych, jak dystrybucja pomocy żywnościowej z Banku Żywności. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu Bełchatowskiego?

Czuję, że wiele spraw istotnych dla nas, mieszkańców, jest zaniedbywanych. Pragnę przynieść świeżość, siłę i nową energię do działań na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Co proponuję dla naszego regionu ?

1. Przede wszystkim poprawę jakości dróg. Praktycznie w każdej miejscowości naszej gminy znajdują się drogi w opłakanym stanie, które natychmiast należy zbudować od nowa. Wiele środków powiatowych jest bezsensownie wydawanych na cele, które nikomu nie służą, a które można przesunąć na inwestycje służące wszystkim mieszkańcom.

2. Sprawnie działające instytucje bez importu kadr z innych regionów.

3. Promocję lokalnych przedsiębiorców i ułatwienia w prowadzeniu działalności.

4. Zakaz składowanie na naszym terenie odpadów powodujących zagrożenia dla środowiska naturalnego.

5. Przywrócenie komunikacji autobusowej z wszystkimi miejscowościami naszego regionu.

Bardzo proszę o Państwa Głos !

Wojciech

Piasecki

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Bełchatowskiego!

Nazywam się Wojciech Piasecki. Mam 37 lat i jestem szczęśliwym mężem Kamili oraz tatą kilkunastomiesięcznego synka Aleksandra.

Zawodowo zajmuję się prawem, bowiem ukończyłem Uniwersytet Jagielloński na kierunkach prawo i administracja, a następnie zostałem radcą prawnym. Jestem też przedsiębiorcą i wspólnie z żoną prowadzimy biuro rachunkowe. W związku z moją profesją na co dzień wspieram i doradzam lokalnym przedsiębiorcom, organizacjom społecznym w tym fundacjom, stowarzyszeniom oraz jednostkom ochotniczych straży pożarnych. Oprócz tego spotykam się bardzo często z mieszkańcami naszego powiatu i pomagam im w rozwiązywaniu ich problemów prawnych. Dzięki kontaktom z ludźmi mam szeroki obraz naszej społeczności i widzę jakie są potrzeby, co należy rozwijać i zmienić.

Decyzja o kandydowaniu do Rady Powiatu nie była dla mnie łatwa. Widzę, że wiele kwestii wymaga zmiany, a głos mieszkańców musi być słyszany w procesie podejmowania decyzji. Moja pasja do służenia społeczności, moje doświadczenie i determinacja skłoniły mnie do podjęcia tego wyzwania.

Nasz region ma ogromny potencjał, ale istnieje wiele obszarów, które wymagają uwagi i poprawy. Czekająca nas transformacja energetyczna przyniesie wiele zmian, dlatego też chcę się skupić na rozwijaniu infrastruktury, a w szczególności infrastruktury drogowej (drogi powiatowe są w fatalnym stanie), lepszego skomunikowania poszczególnych miejscowości przy wykorzystaniu transportu publicznego, wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, promowaniu edukacji i kultury, oraz dbaniu o środowisko. Powiat w mojej ocenie powinien być instytucją, która koordynuje i spaja politykę, działania oraz inwestycje poszczególnych gmin. Chcę również, aby głos mieszkańców był kluczowym elementem procesu podejmowania decyzji dlatego powinniśmy pobudzać aktywność obywatelską wśród osób młodszych i starszych tworząc powiatowe rady młodzieży i seniorów.

Aby móc to zrobić potrzebuję Waszego wsparcia w postaci Waszych głosów. Jestem przekonany, że razem możemy osiągnąć wiele.

Jan

Zduński

Witam Państwa,

Nazywam się Jan Zduński mam 51 lat i jestem kandydatem do Rady Powiatu Bełchatowskiego. Chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do oddania głosu właśnie na mnie w nadchodzących wyborach samorządowych. Dając mi swoje poparcie mają Państwo pewność o moich dobrych intencjach.

W pierwszej kolejności po zdobyciu miejsca w radzie Powiatu chciałbym:

– Zadbać o bezpieczeństwo w naszym regionie. Prowadzę firmę transportową od wielu lat, jestem świadomy i zaniepokojony poziomem bezpieczeństwa na drogach w naszym powiecie i będę dążyć do ich poprawy.

– Stworzyć warunki dla nowych inwestorów. Na przestrzeni lat pracy jako przedsiębiorca zdobyłem wiedzę i doświadczenie potrzebne do stworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy tak aby służyły wszystkim mieszkańcom powiatu.

– Wspierać wszelkie inicjatywy dla dzieci i młodzieży. Jako ojciec trzech córek wiem, że młodzi ludzie do prawidłowego rozwoju potrzebują miejsc, w których mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Chcę wam to zapewnić, ponieważ bez przyszłych pokoleń nie mamy przyszłości.

Gdy uzyskam mandat do powiatu, będę walczył o nasz region w powiecie i z chęcią będę do Państwa dyspozycji. Ze swojej strony mogę obiecać szczerość, otwartość i gotowość do współpracy. Wszelkie sugestie zarówno w kontekście powiatu, jak i spraw lokalnych zostaną przeze mnie rozpatrzone.