Zaobserwuj i bądź na bieżąco!

Patryk

MARJAN

Zapraszam do głosowania

Komitet Wyborczy Wyborców Bełchatowianie

Patryk Marjan

Twój kandydat na prezydenta Bełchatowa

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe. Wszyscy stajemy przed wyborem kierunku, w jakim nasze miasto będzie podążać. „Czas na zmiany” to hasło, które niesie ze sobą głębokie znaczenie. Szczególnie teraz, gdy przyszłość Bełchatowa staje się niepewna.

Obecna sytuacja naszego miasta, związana z widmem zamknięcia Kopalni i Elektrowni Bełchatów, stawia nas wszystkich przed poważnymi wyzwaniami. Niepewność, co do przyszłości zatrudnienia, spadająca wartość nieruchomości i ryzyko dalszego wyludniania miasta to realne obawy, które dotykają każdego z nas. Decyzje, które podejmiemy teraz, będą miały długotrwałe skutki dla przyszłych pokoleń.

Czas na zmiany - Czas na dobre zmiany

Główne punkty programu

Bezpieczeństwo rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy.

Bezpieczeństwo i stabilność miejskiego systemu ciepłowniczego.

Bezpieczeństwo na drogach, doświetlenie przejść dla pieszych.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych.

Wsparcie seniorów przed nieuczciwymi działaniami przestępców.

Obniżka podatków lokalnych dla stymulacji rozwoju przedsiębiorczości.

Promocja bełchatowskich firm na rynku krajowym i międzynarodowym.

Utworzenie Rady Przedsiębiorców przy Prezydencie.

Przyspieszenie procedur administracyjnych dla przedsiębiorców.

Oczekiwanie zatrudnienia Bełchatowian przez firmy zewnętrzne, które realizują projekty miejskie w naszym mieście.

Zaangażowanie lokalnych firm w realizację inwestycji i zleceń ogłaszanych przez magistrat.

Utworzenie Bełchatowskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Modernizacja infrastruktury drogowej i chodników.

Budowa nawierzchni asfaltowych przy nowopowstałych osiedlach domów jednorodzinnych.

Dostosowanie funkcjonowania przedszkoli do potrzeb rodziców.

Rozbudowa infrastruktury sportowej, w tym zadaszenie boisk.

Rozszerzenie wsparcia psychologicznego dla dzieci, młodzieży i rodziców.

Wprowadzenie programu darmowych korepetycji i wsparcia pedagogicznego dla uczniów.

Utworzenie Bełchatowskiego Centrum Inicjatyw Społecznych.

Bełchatowianie w zarządzaniu miastem.

Pełne wsparcie dla inicjatyw społecznych organizowanych przez mieszkańców.

Plan Inwestycji dla Bełchatowa z Planami inwestycji dla Osiedli.

Budowa ścieżek rowerowych.

Polityka otwartych drzwi dla każdego mieszkańca.

Utrzymanie Młodzieżowej Rady Miasta i utworzenie Miejskiej Rady Seniorów.

Wspieranie inicjatyw zwiększających partycypację mieszkańców w zarządzaniu miastem.

Budowanie jedności i więzi społecznej wśród mieszkańców Bełchatowa.

Bezpośredni dialog za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Pełna dostępność dla mediów lokalnych.

Otwarte konkursy z równymi szansami dla wszystkich.

Razem możemy więcej!

Z miłości do Bełchatowa

Cele na najbliższe lata

Jako mieszkańcy Bełchatowa mamy bezpośredni interes w tym, aby nasze miasto się rozwijało, tętniło życiem i było miejscem, gdzie każdy chce żyć, pracować oraz wychowywać dzieci i wnuki. To jednak wymaga świeżego spojrzenia, nowych pomysłów, a także odwagi, by dokonać zmian.

Stoję przed Wami jako kandydat, który wierzy, że tylko poprzez odważne i innowacyjne podejście, możemy sprostać nadchodzącym wyzwaniom. Jako przedstawiciel Komitetu wyborczego Bełchatowianie, który łączy ludzi o różnych poglądach, ale wspólnym celu, jestem przekonany, że tylko poprzez dobrą współpracę możemy stworzyć lepszą przyszłość dla naszego miasta, a przez to nas samych.

7 kwietnia podejmiemy decyzję, która wpłynie na nasze lepsze jutro. Głosując na mnie wybieracie drogę rozwoju i optymistycznej przyszłości. To głos na świeże spojrzenie, które jest bardziej niż kiedykolwiek potrzebne, by nasze miasto mogło nie tylko przetrwać, ale i dynamicznie się rozwijać.

Czy jesteś gotowy na zmiany?